4 Haziran 2013 Salı

Piston Aşağı İndi: Gezi Parkı Protestoları


28 Mayıs 2013 tarihinden bu yana Taksim Gezi Parkı’ndan başlayıp tüm Türkiye ve hatta dünyaya yayılan Başbakan Erdoğan karşıtı protestolar Türkiye ve dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu olayların yaşanması elbette Türkiye’nin iyiliğini isteyen insanlar için sevindirici değil, üzücü olmalıdır. Zira Türkiye’nin demokrasiden uzak ve halkının otoriterlikten yılmış bir görüntü vermesi Türkiye modelinin zayıflamasına ve ülkemizin dünyadaki prestijinin düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında olaylar nedeniyle yabancı sermayenin rahatsız olduğu ve borsanın büyük kayıplar yaşadığı da görülmektedir. Bu nedenle herkesin sağduyulu ve yurtsever davranması gerekmektedir. Ancak bunu talep etmeden önce, olayların neden ve nasıl bu noktaya geldiğinin analizinin yapılması gerekir. Bu yazıda bunu yapmaya çalışacağım.

Türkiye’de 2002 yılından beri iktidarda olan ve 2007 seçimleri sonrasında yapılan referandumlarla sistemin tek hakimi konumu gelen Başbakan Erdoğan’ın, demokrasinin ruhundan uzak ve yabancıların “check and balance” adını verdikleri hiçbir fren mekanizmasını kabul etmeyen tek adam yönetimi, uzunca bir süredir Türkiye’deki demokrat çevrelerde büyük rahatsızlık yaratmaktaydı. Erdoğan’ın, asıl işi makro politikayla (yani güvenlik, dış politika, ekonomi, anayasa-yasalar vs.) ilgilenmek olmasına rağmen, halkın yediği ekmekten tutun hosteslerin sürdüğü ruja, insanların yaşam biçimlerinden çocuk sayısına kadar her konuda fikrini beyan etmesi hem Türk kamuoyunda, hem de Erdoğan’ın giderek partiyi gölgeleyen tavırlarından rahatsız olan Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarında bir süredir sessiz tepkilere neden oluyordu. Ancak devlet meseleleriyle yoğun olarak ilgilenmesi nedeniyle artık halktan kopan, özellikle de genç nesille arasında ciddi bir mantalite ve üslup farkı olan Erdoğan’ın bu tavırlarında ısrarcı olması, bilhassa da modern yaşam biçimini benimsemiş kesimlerin yoğun rağbet gösterdiği Taksim’de kalan son yeşil alanlardan olan Gezi Parkı’nı Topçu Kışlası’na dönüştürmekte ısrar etmesi olayların başlangıç noktasını oluşturdu.

Son derece barışçıl başlayan gösterilerin bir halk ayaklanmasına dönüşmesinde ise kanımca iki önemli ve vahim hata yapıldı. Birincisi artık bir siyasal parti mensubu gibi hareket etmeye başlayan ve yoğun ideolojik endoktrinasyona tabii tutulduğu anlaşılan polis güçlerimiz, maalesef oradaki barışçıl gösterilere biber gazı ve tazyikli su ile çok sert bir müdahale yaptılar. Bu görüntüleri izleyen onbinlerce insan da polis şiddetine tepki olarak Taksim’e koşmaya veya bulundukları yerlerde sokağa çıkmaya başladılar. İkinci vahim hata ise Erdoğan’ın kucaklayıcı bir Başbakan görüntüsü yerine, buradaki insanlar sanki kendi ülkesinin vatandaşları değil de, düşman kuvvetleriymiş gibi gördüğünü ele veren çok sert açıklamalarıydı. “Siz ne yaparsanız yapın biz orayı yıkacağız”, “Çapulcular”, “Marjinal gruplar” gibi ötekileştirici söylemler Erdoğan’ın halk nezdindeki saygınlığını düşürürken, göstericileri bir anda haklı duruma getirdi ve gösterilere katılan eylemci sayısını arttırdı. Bu noktada Başbakan Erdoğan’ın maalesef çok kötü yönlendirildiğini, zira artık kendisini kutsal bir şahsiyet olarak görmeye başlayan AKP’li danışmanlarının -muhtemelen saygıdan- Erdoğan’a hatalarını söyle(ye)meyerek kendisine ve Türkiye’ye büyük kötülük yaptıklarını düşünüyorum. Oysa iyi bir kriz yönetimi ile olaylar birkaç saat içerisinde yatıştırılabilir ve toplumsal huzur sağlanabilirdi. Fakat gelinen nokta itibariyle Erdoğan’ın kırıcı ve yangına körükle giden üslubu Türkiye’yi Paris Komünü’nü hatırlatan bir Taksim Komünü vakasıyla karşı karşıya bırakmıştır.

Bu noktada Başbakan Erdoğan’ın demokrasi anlayışını da bilimsel açıdan incelemek lazım. Erdoğan’ın demokrasi anlayışı nesnel bir gözle incelendiğinde, bunun son derece demode bir anlayış olan Rousseau’cu “milli egemenlik” ya da “milli irade” kavramı üzerine kurulu çoğunlukçu bir çizgide olduğu kolaylıkla fark edilebilir. Erdoğan sırasıyla yüzde 34, yüzde 47 ve yüzde 50 oy alarak üç dönem üstüste hükümet kurduğu için, meclis içerisindeki çoğunluğun kendi kontrolünde olması düşüncesiyle her istediğini yapabileceğini sandığını görüyorum. Oysa günümüzün demokrasi kriterlerinde artık çoğunlukçuluk (ki Erdoğan’ın en fazla aldığı oy yarı yarıyadır, dolayısıyla çoğunluğu dahi temsil etmemektedir) modası geçmiş bir kavram olup, demokrasinin derinleşmesi için çoğulculuk anlayışı takip edilmektedir. Bu nedenle farklı yaşam tarzları, görüşler ve inançlara demokrasilerde bırakın baskıları, tamtersine devlet koruma sağlamakta ve onların gelişimi için çaba göstermektedir. Oysa Türkiye bu açıdan son derece ilkel bir çizgidedir. Yine bir diğer önemli sorun, Erdoğan’ın hala Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olduğuna alışamaması ve kendisini sadece AKP’li seçmenlerin Başbakanı zannederek sadece o kitleye yönelik hizmetler yapmasıdır. Oysa seçilmiş bir Başbakan o andan itibaren tüm ülkenin lideri ve yöneticisi olmak zorundadır. Aksi takdirde demokratik bir meşruiyeti kalmayacaktır. Bugün Türkiye’de binlerce insan baskılara, haksızlıklara maruz kalırken Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin partizan bir mantık gütmesi, ileride iktidar değişimi sonrasında yaşanabilecek çok tehlikeli bir rövanş dönemini akla getirmektedir.

Erdoğan’ın demokratik yönetimle ilgili bir diğer sorunu da, daha önce akademisyen Ahmet İnsel’in de altını çizdiği otoriter kişilik meselesidir. Maalesef Erdoğan Soğuk Savaş döneminde yetişmiş ve hayatı mücadeleyle geçmiş bir lider olduğu için, bir türlü otoriter kişiliğinden sıyrılarak yumuşayamamakta ve korkuya dayalı yönetimi, sevgiye dayalı yönetime tercih etmektedir. Takdir edilmelidir ki, 21. yüzyılda internetle, sosyal medya ile yetişen özgürlük düşkünü yeni kuşaklar için otoriterlik en istenmeyen yönetim biçimidir. Başbakan’ın sosyal medyayı kötülemek yerine bir an önce burada nasıl popülaritesini arttırabileceğine dair çalışmalar yaptırması demokratik açıdan daha doğru olacak ve dünyadaki saygınlığını da arttıracaktır. Aksi takdirde Türkiye giderek bir kuşak çatışması içerisine sürüklenecek ve ileride bugünlerin hesabını soracak bir intikam nesli yetişecektir. Gösterilere ortaokul ve lise öğrencilerinin dahi katılması durumun vahametini göstermektedir. Başbakan’ın otoriter kişiliği ve gergin üslubu toplumu radikalleştirmektedir.

Son olarak bu olaylar göstermiştir ki, son yıllarda vesayetin kalkarak demokrasinin derinleşmesi ve demokratik bilincin artmasıyla birlikte Türkiye’de artık giderek bireyselleşen ve kişisel haklarına ve yaşam tarzlarına bir müdahale ve saldırı olması durumunda buna çok sert tepki gösteren bir gençlik yetişmektedir. Bu kesim dünyaya açık, yabancı dil bilen ve son olaylarda görüldüğü üzere eski kuşaklardan dünya ile çok daha entegre durumdadır. Bu gençlik kanımca Türkiye’nin demokratik ve çağdaş bir ülke olması için elindeki en büyük şanstır. Türkiye’nin yaş ortalamasının 29-30 dolaylarında olduğu düşünülürse, bu grup giderek iş-kariyer sahibi olmakta ve güçlenmektedir. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan’ın yaptığı gibi bu grubu karşısına alan politikacıların siyaset sahnesinde elleri zayıflarken, ileride bu grupları karşılarına alan politikacıların yaptıkları “siyasal intihar” olarak bile adlandırılabilecektir. Taksim ve tüm Türkiye’de halkın ve demokrasinin gücünü siyasal seçkinlere bir kez daha gösteren tüm onurlu insanlarımızı bu vesileyle kucaklar ve Kıbrıs’tan selamlar-sevgiler gönderirim.

Dr. Ozan ÖRMECİ

12 yorum:

حسام داود dedi ki...


level تسليك مجارى بالرياض
افضل شركة تنظيف بالرياض
تنظيف شقق بالرياض
تنظيف منازل بالرياض
شركة غسيل خزنات بالرياض
افضل شركة مكافحة حشرات بالرياض
رش مبيدات بالرياض
شركة تخزين عفش بالرياض
تنظيف مجالس بالرياض
تنظيف فلل بالرياض

Mai nguyễn dedi ki...

Thank you for such a sweet tutorial - all this time later, I've found it and love the end result. I appreciate the time you spent sharing your skills.
Run 3

ngocanh dedi ki...

Your blog posts are more interesting and impressive. I think there are many people like and visit it regularly, including me.I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.
hotmail login l login hotmai l hotmail log in l hotmail sign in l hotmail sign up

Bruce Wells dedi ki...

Thank you for sharing such an informative news with us. Keep on sharing Contents like this. You can also share this content on various sites like the Automation Associates LLC site.

Julia Williams dedi ki...

Excellent and amazing post. This blog is very helpful. You can also share these post in different social medias to get a higher ground like Facebook, the famous media Twitter and in the LinkedIn profiles joined by Google Plus and the Infographic sharing Site Pinterest.

Email Database dedi ki...

Great post, and I am glad that you shared this useful info with us. Worth the time. You can also share this Information on many other sites for example like Free Samples 411, a clean business site like Os Business Opportunities swiftly followed by Jfissures and Asaimjapan and also the Johny Adams site.

Scrubbing Data dedi ki...

Beautiful post I've come across today. Informative. Thanks for sharing this most excellent information. You can share this information on other platforms such as, Wordpress the most useful Blogspot site followed by the famous Tumblr and also in Medium lastly in the Livejournal site.

Linda Rose dedi ki...

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.
Facebook Lite

Bruce Wells dedi ki...

Thanks for sharing this data. Return again for all the more fascinating stuff like this post. You can share this enlightening post in Social Media sites like the overall celebrated Facebook, the unsurpassed most loved Twitter and a fascinating Google Plus website, business web page LinkedIn and furthermore to the Infographic website Google Plus to produce more traffic to your blog entry.

Email Database dedi ki...

The post is exceptionally useful. It is a joy understanding it. I have also bookmarked you for checking out new posts. You can likewise share this significant substance on different platforms, for example, Blogspot, the popular Wordpress website, the inventive Tumblr web page and furthermore the sites like Medium and the well known Live Journal website.

قمم التميز dedi ki...

شركة مكافحة حشرات
شركة مكافحة الحشرات بالخرج
تهتم شركة قمم التميز باعمال الرش والقضاء على الحشرات المنزلية فمهما كانت المعاناة ومهما كانت كمية الحشرات التى تعانى منها فتعاون مع افضل شركة تهتم بهذه الخدمة الان
الحشرات المنزلية من المشكلات التى تعانى منها البيوت ، وخصوص فى المناطق المرتفعة فيها الحرارة ، وحيث تنشر الحشرات فى المنزل وقد تسبب متاعب كثيرة وأمراض خطيرة .
وللحماية منزلك من الحشرات ومنع دخولها ويمكن ان نطرح بعض النصائح :
*الحرص على النظافة الدائمة للمنزل ،
*التهوية الجيدة لغرف المنزل ودخول أشعة الشمس لقتل الحشرات التى لا ترى إلا بالعين المجردة .
*التخلص من القمامة أول بأول حتى لا تكون عرضه للأنتشار الحشرات .
*عدم ترك فضلات الطعام على مائدة الطعام ، وتنظيف بصفة دورية تمنع من أنتشار الحشرات والوقاية منها . مكافحة النمل الابيض بالخرج
وهناك حشرات متعددة قد تسبب للأنسان أزعاج دائم ومنها : النمل والصراصير والبق والذباب والناموس والفئران .
النمل نوعان * النمل عادى مصدر غذائه فضلات الطعام ويعيش فى ثقوب وشقوق المنزل . شركة مكافحة النمل الابيض بالخرج
والنمل الأبيض يسمى ( العتة) وهو يحتاج إلى طعام الدائم لكى يبقى على قيد الحياة ، مصدر غذائه السكر (الجلكوز) الموجود فى الخشب ، و المتواجد فى الأبواب والنوافذ والأثاث ، وقد يسبب خطر كبير على منزلك فالنمل الأبيض يعمل ممرات ويقوم بتأسيس بيت له أسفل المنزل ، ويكون دمار بمرور الوقت وأضرار فادحة لايمكن اصلاحها إلا بعد فوات الآوان . شركة رش مبيدات بالخرج
ويمكن التخلص من النمل الأبيض برش مبيدات كيمائية مخصص لها أثناء بناء الأثاث فى الأرض ، وعند تركيب الأبواب التأكيد من أغلاق جميع الفتحات فى جوانب الباب وألأفضل تركيب الأبواب بالمفاصل وليس بالمواد اللزقة ، وعند شراء الأثاث الضغط على الخشب وتأكد مدى قوتها وعدم أصابتها بالنمل الأبيض .
أما النمل العادى التى يتواجد المطبخ يمكن التخلص منه بقليل من الصودا المخلوطة بالسكر وضعها فى الثقوب والفتحات التى تخرج منها فالنمل يموت فى الحال .
فى خزانة الطعام نضع فيها قليل من القهوة المرة أو الفلفل غير المطحون فهو يخلصك من النمل نهائيا وكذلك الحشرات الأخرى . شركة مكافحة حشرات بالخرج
والصراصير لمنعها من أنتشارها فى المنزل يمكن سد البالوعات والمراحيض فى الليل ، صب المحاليل السامة أو مشتقات البترول القتلة فى فتحات المراحيض والبالوعات ثم صب ماء عليها فى الصباح.
العثة تكثر فى فصل الشتاء بسبب الرطوبة العالية وفيجب تهوية المنزل ، و تهوية الغرفة من المفروشات والوسائد ، والشمس لها أثر فعال على قتل الجراثيم والميكروبات شركة مكافحة الحمام بالخرج
الفئران يتم التخلص منها بأستعمال المصائد التى توضع فيها الطعم ، مع الحذر من لمسها لأن الفئرات تشم رائحة الأنسان فتمتنع عن دخولها . مكافحة حشرات بالخرج
haupt trunghau dedi ki...

Friv 2017
friv at school
friv for school
friv
Tủ nấu cơm
máy làm Đá
friv 2018