23 Şubat 2011 Çarşamba

Tarih Okulu Dergisi'nin 8. sayısı çıktı!

3 ayda bir yayınlanmak üzere İzmir ve Ege Üniversitesi merkezli çıkarılan Tarih Okulu dergisinin 8. sayısı çıktı. Genel yayın yönetmenliğini Mustafa Alican'ın, sorumlu müdür ve editörlüğünü Gökhan Kağnıcı'nın, yazı işleri sorumluluğunu Aytunç Ülker'in yaptığı derginin 8. sayısına ben de "Jön Türkler ve İttihat ve Terakki" adlı bir makalemle katkıda bulundum. Aşağıda birçok değerli tarihçinin makaleleriyle katkıda bulunduğu derginin 8. sayısının içeriğine ulaşabilirsiniz;

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

MAKALELER / ARTICLES

Süleyman Özkan, Türkiye’deki Özel Koleksiyonların Günümüze Etkileri 1-17

Mehmet Karayaman, İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının Sebep ve Sonuçları 19-49

Özer Küpeli, Batıda Safevi Çalışmalarının Geldiği Aşama ve Son Yıla Dair Bir Bibliyografya Denemesi 51-61

Mustafa Alican, Ayartılmış Özne: Psikotarihsel Bilginin

Eleştirisine Giriş (Bir Taslak) 63-73

Mustafa Gültekin, “V For Vendetta”: Sonsuz Bir

“Başkaldırı” Pratiği Ya da Toplumsal İmgelemin Kışkırtıcılığı 75-77

H. Mustafa Eravcı / İlker Kiremit, Lale Dönemi ve Patrona Halil

İsyanı Üzerine Yeni Değerlendirmeler 79-93

Ozan Örmeci, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki 95-109

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS

Minhac Sirâc CÜZCÂNÎ, On İkinci Tabaka: Selçuklular

Tabakât-ı Nâsırî’den

(Çeviren: Akbar A. AGHDAM) 111-140

Harold BOWEN, Bazı Erken Dönem Selçuklu

Vezirleri Hakkında Notlar

Notes on Some Early Seljuqid Viziers

(Çeviren: Mustafa ALİCAN) 141-149

Axel HAVEMANN, Selçuklu Suriye’sinde Vezir ve Reis:

Kentin Kendi Kendini Temsil Mücadelesi

The Vizier and the Rais in Saljuq Syria: The Struggle for

Urban Self-Representation

(Çeviren: Kâzım UZUN) 151-163

The Times (21 Ocak 1983 tarihli Ullmann’ı anma yazısı),

Profesör Walter Ullmann

(Çeviren: Gaye Y. A. AGHDAM) 165-167

Reşideddin Fazlallâh, Lemse Kalesi’nin Kurtarılması

Câmiu’t-Tevârîh’ten

(Çeviren: Onur Kutlu ŞENTÜRK) 169-171

KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS

Ranajit GUHA, Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih

İnceleyen: Utku ÖZMAKAS 173-178

İsmail GEZGİN, Antik Yunan ve Roma Sanatında

Cinsellik ve Erotizm

İnceleyen: Sevgül ÇİLİNGİR 179-183

İsmail MANGALTEPE / Recep KARACAKAYA,

Paul Cambon’un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi

İnceleyen: Süleyman AŞIK 185-189

Judith HERRIN, Bizans,

Bir Ortaçağ İmparatorluğu’nun Şaşırtıcı Yaşamı

İnceleyen: Şebnem ARDA 191-198

Hiç yorum yok: