19 Şubat 2010 Cuma

Kim Kaldı?


Silah atılmıyor 
Güvercin şakırtısıdır 
Şafakta yaldızlanan
Şadırvanda su 
Ihlamurlarda ezan 
Görkemli bir namaz uğultusu
Heyhat!
Hamzabey Cami-i Şerif'inden kim kaldı?
Kim kaldı eski Selanik'ten?
Laternalar sustu 
Sürahiler tenha 
Tek kibrit çakılmıyor
Kim kaldı İttihat ve Terakki'den?
O Jöntürkler ki - `hariçten evrak-ı muzırra celbederlerdi' - 
O fedailer ki barut öksürürler 
Sakal tıraşları mavi 
Kırmızı bıyıkları biber 
Kim kaldı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden?
Avcı ceketi 
Körüklü çizme
Astragan kalpak  
Bazen 'İttihatçı' 
Hafif 'İştirakiyun' 
Öfkeli kaşları salkım saçak 
Kumral bıyıkları mahzun
Hani felaket tütün içerler  
Ceplerinde idam fermanları 
Bellerinde söğüt yaprağı bıçak
Ya Millet Meclisi'nde meb'us 
Ya Kuva-yi Seyyare'de asker 
Kadehlerde rakı
Nazlı beyaz 
Vaniköy korusunun Tesrinler'deki sisi
Gramofonda incesaz 
Meyhane musikisi
O şenliklerden heyhat kim kaldı?
Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney
Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin
Utlar vahim sorular soruyor 
Öldü Nazım Samilof, Sarı Mustafa 
Yıkılmış Strasnoy Ploscat'in saat kulesi 
Eski Bolşeviklerden kim kaldı?

Attila İlhan

Hiç yorum yok: